Onze markten

Openbaar vervoer


Het is in het belang van iedere reiziger, en in het geval van een visueel beperkte reiziger in het bijzonder,

om een stijl bewegwijzering te hanteren.


Nederland kent een wettelijke basis voor het toepassen van geleide voorzieningen in het openbaar vervoer:

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waarin het Besluit toegankelijkheid

van het openbaar vervoer is opgenomen. Hierin is opgenomen dat trein- en metroperrons, net als de

stations en de omgeving hiervan, vóór 1 januari 2020 dusdanig aangepast moeten zijn dat een ieder er,

ongeacht zijn of haar handicap, gebruik van kan maken.

Voor blinden en slechtzienden betekent 'aangepast' dat er sprake is van een tactiele of andere

richtinggevende routegeleiding. Hier kunt u het Besluit lezen.

Openbare gebouwen


Ook in binnen situaties verzorgt Brailleplan de bewegwijzering, zoals bijvoorbeeld in zorginstellingen en onderwijsgebouwen. Daarvan profiteren niet alleen mensen met een visuele beperking maar iedere

bezoeker die eenvoudig de weg wil vinden naar de juiste ruimte. 

Openbare ruimte


Stedelijke omgevingen met een hoge verkeersintensiteit zijn voor blinden en slechtzienden vaak een

uitdaging om zich zeker en veilig te bewegen.

Omdat in de Wet ruimtelijke ordening niets geregeld is m.b.t. de toegankelijkheid van de openbare ruimte

is het aan de individuele gemeente om hier een standpunt over in te nemen. In de praktijk betekent dit

dat de mate waarin er voorzieningen zijn van plaats tot plaats sterk kan verschillen.

Hier staat tegenover dat gemeenten steeds bewuster worden van de noodzaak van een toegankelijke stad.


Routegeleiding openbaar vervoer
Routegeleiding openbaar vervoer
Toegankelijkheid openbaar vervoer
Routegeleiding openbare gebouwen
Routegeleiding openbare gebouwen
Toegankelijkheid openbare gebouwen
Routegeleiding openbare ruimte
Toegankelijkheid openbare ruimte
Routegeleiding openbare ruimte

Vrimon B.V.

Eckerstraat 23

8263 CB Kampen

T: +31 (0)38 333 6003

E: sales@brailleplan.nl

Copyright@brailleplan.nl